Water/bodem

Kies uw onderwerp
Bodembeheer Klimaat Kwaliteit
Water/Bodem

Klimaat

Opslag groene waterstof ‘interessant en waardevol’


Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen winnen het op termijn met…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Kwaliteit

Biodiesel leidt tot snellere aantasting opslagtanks


Het bijmengen van bio-componenten aan fossiele dieselbrandstof kan leiden tot een snellere aantasting van de opslagtanks door roest. Ruim 2.500 niet of slechts gedeeltelijk inwendig…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Meerjarig onderzoek naar slibaanwas


Zeven waterschappen hebben in 2016 besloten een meerjarig onderzoek op te starten om inzicht te krijgen in slibaanwas. Voor waterschappen is het steeds wenselijker over…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Meegroeien met de zeespiegel harde noodzaak


Meegroeien met de zeespiegel is een harde noodzaak voor een land als Nederland. Dit tweede artikel over zeespiegelstijging gaat in op projecten die het mogelijk…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Droogte vraagt om scherpe bewaking waterkwaliteit Maas


Er is meer inzicht nodig in de gevolgen van klimaatverandering voor de beschikbaarheid van water in de Maas. Daarnaast moet meer internationaal worden samengewerkt om…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Kwaliteit

Bodemdalingskaart toont de (in)stabiliteit van Nederland


Scheve huizen, verzakkende straten, verschuivende dijken en uitdrogende natuurgebieden. Burgers, bedrijven en overheid zullen de komende jaren flink moeten investeren in onderhoud. Dat valt op…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Plastic afval blijft Nederlandse rivieroevers teisteren


De coronapandemie heeft tot extra vervuiling van de Nederlandse rivieroevers geleid. Tal van gemeenten hebben de afgelopen maanden bij Schone Rivieren aan de bel getrokken…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Scheepvaart roept op te investeren in vaarwegen


Binnenvaarttondernemers, verladers en waterbouwers roepen de regering op om fors te investeren in vaarwegen nu vanuit het derde corona steun- en herstelpakket €2 miljard naar voren…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Betere waternatuur in de Rotterdamse stadsdelta


In Rotterdam vinden we een van de drukste wateren van ons land. Nergens in Nederland vind je een grotere haven in een sterk stedelijke omgeving,…
Lees meer