Waterbouw

Kies uw onderwerp
Dijken Sluizen Vaarwegen
Waterbouw

Sluizen

Waterbouw

Spie renoveert vijf stuwen Waterschap Vallei en Veluwe


Spie renoveert vijf stuwen van Waterschap Vallei en Veluwe. Tijdens een onderwaterinspectie bij verschillende stuwen in het Valleikanaal werd ontdekt dat een aantal stuwkleppen en…
Lees meer
Waterbouw

Vaarwegen

Renovatie kademuur Thorbeckegracht Zwolle


Langs de Thorbeckegracht in Zwolle, over een afstand van 600 meter, ligt een kademuur uit 1910, die één van de beeldbepalende objecten van het stadscentrum…
Lees meer
Waterbouw

Kwaliteit

Afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat


Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen heeft op 3 februari 2020 tijdens een werkbezoek aan de Roggenplaat de officiële afronding van de uitgevoerde…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Bijeenkomst over hoogwaterveiligheid Lith


Waterschap Aa en Maas organiseert op zondagmiddag 2 februari een bijeenkomst over hoogwaterveiligheid in Lith. Samen met inwoners en (oud)medewerkers blikt het waterschap terug op…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Bouwstenen-methode voor een duurzame dijk


De overheid wil in 2023 volledig circulair aanbesteden: meer aandacht voor beperking van materiaalvoorraden, verbeteren van milieukwaliteit en aandacht voor waardecreatie. Op dit moment is…
Lees meer
Waterbouw

Vaarwegen

Herstel kademuren in Amsterdam biedt ook kansen


De Gemeente Amsterdam heeft honderden kilometers kademuur in beheer. Een groot deel hiervan is verouderd en heeft de afgelopen decennia niet de aandacht gekregen die…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Extra onderzoek bespaart miljoenen voor dijkversterking


Aanvullende expertschattingen en extra meten, monitoren, analyseren en modelleren heeft de opgave voor het dijktraject Den Oever-Den Helder aanzienlijk gereduceerd. Daarmee zijn vele miljoenen euro’s…
Lees meer
Waterbouw

Sluizen

Zeesluis maakt einde aan verspilling zoetwater


Lange, droge zomers zullen steeds vaker voorkomen. Watertekorten in het centrale deel van Zuid-Holland zijn het gevolg. Een nieuwe zeesluis tussen Vlaardingen en Spijkenisse garandeert…
Lees meer
Waterbouw

Vaarwegen

Monitoren kademuren geen sinecure


Om in kaart te brengen wat de staat is van de kademuren of rakken (een nagenoeg recht stuk rivier; denk aan Damrak), meet Iv-Infra samen…
Lees meer