Waterbouw

Kies uw onderwerp
Dijken Sluizen Vaarwegen
Waterbouw

Vaarwegen

Bouwers gekozen voor aanleg kades Amaliahaven


Het Havenbedrijf Rotterdam heeft, na het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure, de aanleg van zo’n 2,4 kilometer aan kades en grondkeringen in de Prinses Amaliahaven…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Dijkversterkingen Maaswerken zijn gereed


Het werken aan hoogwaterveiligheid gaat altijd door. Toch is er eind 2020 een mijlpaal bereikt. Met het plaatsen van de glazen waterkering bij Neer -…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Leren van dijkdoorbraken met ILPD


Het analyseren van historische dijkdoorbraken, experimenten en overleefde hoogwatersituaties geeft meer inzicht in het faalgedrag van een dijk. De International Levee Performance Database (ILPD) biedt…
Lees meer
Waterbouw

Sluizen

Contract Oosterscheldekering kent veel verbeteringen


Rijkswaterstaat heeft een nieuw prestatiecontract op de markt gezet voor het meerjarig onderhoud van de Oosterscheldekering en het omliggende areaal. Het contract bevat een aantal…
Lees meer
Waterbouw

Sluizen

Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek afgerond


Rijkswaterstaat heeft de stuwcomplexen in Driel, Amerongen en Hagestein tussen 2015 en 2020 compleet gerenoveerd en gemoderniseerd, samen met Siemens Mobility. Na zes jaar is…
Lees meer
Waterbouw

Kwaliteit

Proef met datagedreven kolken in Haven Rotterdam


Een datagedreven kolk die zelf de vullingsgraad aangeeft zodat hij tijdig geleegd kan worden. Het havengebied van Rotterdam krijgt zestien van dit soort kolken. Aannemingsmaatschappij…
Lees meer
Waterbouw

Sluizen

Sluis Weurt vanaf 31 januari weer volledig in bedrijf


Afgelopen oktober 2020 is tijdens reguliere inspecties een defect gevonden in het aandrijfmechanisme van de Waaldeur van de westkolk van Sluis Weurt. Rijkswaterstaat heeft de…
Lees meer
Waterbouw

Sluizen

Gemaal De Waterwolf viert 100-jarig bestaan


Waterschap Noorderzijlvest vierde op donderdag 5 november het 100-jarig bestaan van gemaal De Waterwolf te Lauwerzijl. Ter ere van het jubileum is een in aluminium gegoten…
Lees meer
Waterbouw

Sluizen

Stuw Linne na beschadiging weer operationeel


Stuw Linne is hersteld. Een kleine negen maanden nadat de stuw tijdens een aanvaring door twee duwbakken beschadigd raakte (februari 2020), is de megaklus geklaard.
Lees meer