Waterbouw

Kies uw onderwerp
Dijken Sluizen Vaarwegen
Waterbouw

Sluizen

Opdrijvende waterkeringen voor Royerssluis


Om de Antwerpse Royerssluis te beschermen tegen overstromingsgevaar gaat waterkeringsspecialist Aggéres uit Schoten over een lengte van 340 meter opdrijvende keermuren aan weerszijden van het…
Lees meer
Waterbouw

Sluizen

Stuw Roermond: laatste herstelwerkzaamheden afgerond


Stuw Roermond is weer helemaal hersteld. Afgelopen week zijn de laatste brugdelen erop geplaatst. Ook het laatste laswerk is afgerond en geïnspecteerd. De stuw is…
Lees meer
Waterbouw

Actueel

Werkzaamheden veerdam Ameland


Rijkswaterstaat laat in samenwerking met de gemeente Ameland vanaf maandag 4 april 2022 tot en met september 2022 gefaseerd onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de kade en…
Lees meer
Waterbouw

Sluizen

Sassluis Enkhuizen op tijd open voor start vaarseizoen


In Enkhuizen wordt sinds oktober 2021 volop aan de Sassluis gewerkt. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Tauw-Friso Civiel versterkten de sluis om hem weer waterveilig te…
Lees meer
Waterbouw

Sluizen

Duikinspectie stuw Roermond: scheuren in drie jukken


Uit een duikinspectie is gebleken dat drie jukken van stuw Roermond scheuren bevatten. Deze inspectie werd uitgevoerd nadat er in januari 2022 schade is ontstaan…
Lees meer
Waterbouw

Sluizen

ABB moderniseert Oosterscheldekering


Rijkswaterstaat heeft ABB een contract gegund voor het upgraden van het besturingssysteem van de Oosterscheldekering, het icoon van de Nederlandse Deltawerken, 's werelds grootste hoogwaterbeschermingsconstructie…
Lees meer
Waterbouw

Bruggen & viaducten

Sluizen

Ingenieursdiensten voor bediening Maasobjecten gegund


De meeste aandrijfinstallaties in sluizen, beweegbare bruggen en gemalen in de Maas en bijbehorende kanalen naderen het einde van hun levensduur. Dat geldt ook voor…
Lees meer
Waterbouw

Sluizen

Start bouw gemaal langs de Rie


Een nieuw gemaal gaat vanaf volgend jaar het huidige gemaal De Mieden langs de Rie vervangen. Het nieuwe gemaal is nodig om ook in de…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Ontwerp Projectplan Willem Alexanderhaven ter inzage


Van 10 december 2021 tot en met 20 januari 2022 ligt het Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPW) voor de dijkversterking in de Willem Alexanderhaven in Roermond…
Lees meer