Waterbouw

Kies uw onderwerp
Dijken Sluizen Vaarwegen
Waterbouw

Dijken

Bouwstenen-methode voor een duurzame dijk


De overheid wil in 2023 volledig circulair aanbesteden: meer aandacht voor beperking van materiaalvoorraden, verbeteren van milieukwaliteit en aandacht voor waardecreatie. Op dit moment is…
Lees meer
Waterbouw

Vaarwegen

Herstel kademuren in Amsterdam biedt ook kansen


De Gemeente Amsterdam heeft honderden kilometers kademuur in beheer. Een groot deel hiervan is verouderd en heeft de afgelopen decennia niet de aandacht gekregen die…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Extra onderzoek bespaart miljoenen voor dijkversterking


Aanvullende expertschattingen en extra meten, monitoren, analyseren en modelleren heeft de opgave voor het dijktraject Den Oever-Den Helder aanzienlijk gereduceerd. Daarmee zijn vele miljoenen euro’s…
Lees meer
Waterbouw

Sluizen

Zeesluis maakt einde aan verspilling zoetwater


Lange, droge zomers zullen steeds vaker voorkomen. Watertekorten in het centrale deel van Zuid-Holland zijn het gevolg. Een nieuwe zeesluis tussen Vlaardingen en Spijkenisse garandeert…
Lees meer
Waterbouw

Vaarwegen

Monitoren kademuren geen sinecure


Om in kaart te brengen wat de staat is van de kademuren of rakken (een nagenoeg recht stuk rivier; denk aan Damrak), meet Iv-Infra samen…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Texel verenigt waterveiligheid en natuurbehoud


De drie kilometer lange Prins Hendrikdijk is in de periode 2018-2019 op een bijzondere en natuurlijke manier door aannemer Jan De Nul met zand versterkt.…
Lees meer