IJssel bij Kampen baggeren voor waterveiligheid

Tot eind 2023 voert aannemerscombinatie Strukton-Van den Herik namens Rijkswaterstaat baggerwerkzaamheden uit op de IJssel, tussen de Stadsbrug en de Molenbrug van Kampen. Zo houden ze de rivierbodem stabiel en beschermen ze het achterland tegen overstroming door hoogwater.

Baggeren op de IJssel

Met een kraanschip en een kraanponton brengen ze de bodem van de IJssel tussen de Stadsbrug en de Molenbrug op diepte. Het opgegraven baggermateriaal – zand en slib – voeren ze af met beunschepen, zodat ze het ergens anders weer kunnen hergebruiken.

Planning werkzaamheden op IJssel

De werkzaamheden zijn midden 2023 begonnen. In week 32 en 33 (van 7 tot en met 18 augustus) is er een zomerstop. Daarna wordt het werk hervat. Dit duurt naar verwachting tot eind 2023.

Hinder tijdens werkzaamheden beperken

Helaas kunnen ze niet voorkomen dat deze werkzaamheden hinder opleveren voor omwonenden, met name in de vorm van geluidsoverlast. Om deze hinder zoveel mogelijk te beperken werken ze standaard overdag en op werkdagen. Alleen in uitzonderingsgevallen kunnen ze van deze werktijden afwijken. Bovendien zorgen ze dat het geluidsniveau binnen de grenzen van de algemene plaatselijke verordening van de gemeente Kampen blijft.

Lees ook: ‘Baggeren en terugstorten houdt de rivier stabiel‘

Waterveiligheid Kampen verbeteren

Onderhoud van de rivierbodem is nodig om Kampen te beschermen tegen overstroming door hoogwater en om de bodem stabiel te houden. Door de stroming verandert de bodem namelijk continu. Op sommige plekken slijt de bodem weg (erosie). Op andere plekken slaan zand en grind neer, waardoor de bodem minder diep wordt (sedimentatie). Door te baggeren voorkomen we dat deze effecten te sterk worden en er bij hoogwater onvoldoende water afgevoerd wordt.

Regio beschermen tegen hoogwater

De onderhoudswerkzaamheden sluiten aan bij het IJsseldeltaprogramma. Daarin is de afgelopen jaren gewerkt aan betere bescherming van de regio Kampen en Zwolle tegen hoogwater, nu en in de toekomst. Zo is de bodem in de zomerbedden van de rivier verlaagd om de waterafvoer naar het Ketelmeer te verbeteren.

Weten hoe baggeren precies in zijn werk gaat en waarom dat gedaan wordt? Het wordt uitgelegd met een interview en een infographic.

Bron: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat