Proefploffen voor vervolg sloop Middensluis Terneuzen


Actueel 09-01-2023
Proefploffen voor vervolg sloop Middensluis Terneuzen


Nieuwe Sluis Terneuzen sloopt later dit voorjaar de oostelijke kolkwand van de Middensluis. Dit is nodig om de invaart van de Nieuwe Sluis mogelijk te maken. De wand wordt gesloopt met explosieven. Om dit zorgvuldig voor te bereiden, worden op 11 en 12 januari 2023 enkele proefploffen uitgevoerd. Dit zijn kleine explosies met steeds een iets grotere hoeveelheid springstof. Het geluid en de trillingen van de proefploffen kunnen in de omgeving opgemerkt worden. Zowel het scheepvaart- als het wegverkeer ondervinden hinder van de proefploffen. Het uitkijkpunt is op beide dagen afgesloten.  
Proefploffen voor vervolg sloop Middensluis Terneuzen


Om de invaart van de Nieuwe Sluis mogelijk te maken, moet de oude Middensluis plaatsmaken. Bij het ploffen van de westelijke kolkwand in maart 2022 ontstond meer hinder in de omgeving dan vooraf verwacht en liep bebouwing in de omgeving schade op. Het expertteam dat betrokken was bij de evaluatie van de plof van de westelijke wand is aangesloten bij het vervolgplan van de sloop. 

Er worden vijf proefploffen uitgevoerd, verdeeld over twee dagen op 11 en 12 januari. De proefploffen vinden steeds plaats tussen 09.00 en 16.00 uur. Het zijn kleine explosies met steeds een iets grotere hoeveelheid springstof. De proefploffen vinden plaats in de oostelijke kolkwand, ter hoogte van het voormalige binnenhoofd van de Middensluis. Tijdens elke proefplof wordt een veiligheidszone van 200 meter rondom de ploflocatie vrijgehouden van verkeer en verkeersdeelnemers. Scheepvaart kan tijdens de proefploffen normaal gebruik blijven maken van de Westsluis. De Oostsluis is beide dagen op een aantal momenten gedurende korte tijd niet toegankelijk. De scheepvaart wordt hierover via de Verkeerscentrale Terneuzen geïnformeerd. Het wegverkeer, fietsers en voetgangers over het sluizencomplex worden voor elke plof gedurende ongeveer een kwartier staande gehouden door verkeersregelaars. Wegverkeer kan eventueel gebruik maken van de Sluiskiltunnel.

Methode en monitoring Middensluis Terneuzen

Een sluis bouwen, maar ook een sluis slopen lukt niet onopgemerkt. Daarom worden de effecten van de werkzaamheden nauwkeurig gemonitord. De proefploffen worden uitgevoerd ter hoogte van het voormalige binnenhoofd in de oostelijke kolkwand zelf, om zo de effecten op de ondergrond te kunnen bepalen. Voorafgaand aan de proefploffen worden aanvullende trillingsmeters in de nabije omgeving geplaatst. De proefploffen zijn een praktijkproef waarbij een kleine hoeveelheid springstof wordt gebruikt op één locatie. Tijdens iedere proefplof worden de trillingen in de omgeving gemeten. Alleen als deze binnen de normen blijven, volgt een volgende plof met iets meer springstof. De resultaten van de metingen van de proefplof worden gebruikt om het ploffen van de oostelijke kolkwand nauwkeurig voor te bereiden.