Aa en Maas bekrachtigt samenwerking GMB, Eliquo en Mobilis

Water/Bodem 21-03
Op de foto de samenwerkende partijen van links naar rechts GMB Wiljan Beekman, Aa en Maas Ivo Dellemann, Eliquo Rick Langereis, Mobilis Remco Lensen.
Op de foto de samenwerkende partijen van links naar rechts GMB Wiljan Beekman, Aa en Maas Ivo Dellemann, Eliquo Rick Langereis, Mobilis Remco Lensen.

Het water in de sloten en beken in Noordoost-Brabant is schoon, maar niet schoon genoeg. Als het waterschap Aa en Maas aan de regelgeving van de Kaderrichtlijn Water wil blijven voldoen is er werk aan de winkel. Concreet betekent dit dat ze hun zuiveringen gaan uitbreiden zodat ze nóg beter nutriënten en medicijnresten uit het rioolwater kunnen verwijderen. Om te zorgen voor continuïteit en om een efficiëntieslag te maken zijn ze een 8-jarige samenwerking aangegaan met drie aannemers GMB, Eliquo en Mobilis. Dit hebben ze gedaan met een raamcontract.Op de foto de samenwerkende partijen van links naar rechts GMB Wiljan Beekman, Aa en Maas Ivo Dellemann, Eliquo Rick Langereis, Mobilis Remco Lensen.
Op de foto de samenwerkende partijen van links naar rechts GMB Wiljan Beekman, Aa en Maas Ivo Dellemann, Eliquo Rick Langereis, Mobilis Remco Lensen.

Dat het water schoon moet, staat buiten kijf. Liefst zo circulair en duurzaam mogelijk. En dat gaat Waterschap Aa en Maas doen, sámen! Te beginnen op de zuiveringen in Aarle-Rixtel, Vinkel en Dinther. Naar verwachting kan de eerste schop dit najaar de grond in.

‘De Kr8 van Samen’

Op vrijdag 15 maart werd de samenwerking ‘De Kr8 van Samen’ bekrachtigd met handtekeningen van de volgende vertegenwoordigers: Ivo Dellemann, waterschap Aa en Maas, Wiljan Beekman, GMB, Remco Lensen, Mobilis en Rick Langereis, Eliquo.

Naast de ondertekening van de overeenkomst werd ook het Samenwerkings- en Ambitieconvenant getekend en toegelicht. Dit convenant bevat de concretisering van de beoogde wijze van samenwerken. En ook ‘project overstijgende ambities’ tussen Waterschap Aa & Maas en de opdrachtnemende partijen, zoals de uniformering van werkprocessen en integrale veiligheid.