Voor de praktijk van civiel- en milieutechnici

Contact

Actueel

Sluizen

Waterbouw

Koning opent Zeesluis IJmuiden


Zijne Majesteit de Koning opent woensdagmiddag 26 januari 2022 Zeesluis IJmuiden. De opening van de zeesluis markeert de ingebruikname van de grootste zeesluis ter wereld.
Lees meer
Actueel

Klimaat

Kwaliteit

Afwegingskader Energie in de Hollandse Waterlinies


De provincie Noord-Holland heeft het Afwegingskader Energie Hollandse Waterlinies vastgesteld. Het kader is een praktisch hulpmiddel dat aangeeft waar ruimte lijkt te zijn voor energieopwekking en…
Lees meer
Actueel

Water/Bodem

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat starten intensieve samenwerking


Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat werken vanaf januari 2022 intensief samen in de uitvoering van het beheer en onderhoud van uiterwaarden in de Noordwaard, bij de Biesbosch. De…
Lees meer
Actueel

Water/Bodem

Doorbraak voor de Vismigratierivier


Precies een jaar geleden startte de bouw van het ‘gat’ – oftewel coupure – in de Afsluitdijk onder de A7.  Deze week is een doorbraak gemaakt…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Microplastics blijven in rivieren


Wervelend rivierwater kan lichte microplastics die anders zouden blijven drijven, vasthouden in rivierbeddingen waar het tot zeven jaar kan duren voordat ze een kilometer verder…
Lees meer
Waterbouw

Sluizen

ABB moderniseert Oosterscheldekering


Rijkswaterstaat heeft ABB een contract gegund voor het upgraden van het besturingssysteem van de Oosterscheldekering, het icoon van de Nederlandse Deltawerken, 's werelds grootste hoogwaterbeschermingsconstructie…
Lees meer