Voor de praktijk van civiel- en milieutechnici

Contact

Actueel

Water/Bodem

HoSt neemt biogas af van Evides Industriewater


Van afvalwater naar biogas. Dit gebeurt op de industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Sloe in het havengebied van Vlissingen dankzij een samenwerking tussen Evides Industriewater en de…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Achtergrondinformatie over het gebruik van geotextiel


Rijkswaterstaat ontvangt veel media- en Kamervragen over (losliggend) geotextiel langs de rivieren. In dit artikel leggen ze uit waarom ze deze doeken gebruiken en hoe…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Mogelijk negatieve effecten van baggeren op natuur


Deltares en Royal Haskoning keken in opdracht van Rijkswaterstaat naar de effecten van baggeren op de natuurwaarden van de Eems-Dollard. Ook keken zij naar de…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Vierdelige tv-serie herdenking Watersnoodramp


In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 vindt de watersnoodramp plaats, een ramp van ongekende omvang in Nederland. Door een zware storm…
Lees meer
Actueel

Waterbouw

Verbeterde veiligheidsinstructie bouwplaats


Vanaf 23 november 2022 is een verbeterde veiligheidsinstructie beschikbaar voor iedereen die de bouwplaats opgaat: de Generieke Poortinstructie GPI 5.0. Deze nieuwe instructie bouwt voort…
Lees meer
Wegen

Wegenbouw

TriAX wint aanbesteding knooppunt De Nieuwe Meer


De aanbieding van TriAX is als beste beoordeeld in de aanbesteding van de vernieuwing van het knooppunt De Nieuwe Meer. Deze voorlopige gunning markeert de…
Lees meer