Voor de praktijk van civiel- en milieutechnici

Contact

Wegen

Wegenbouw

Nederlands teerhoudend asfalt moet gereinigd


Teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) is per 16 oktober 2021 in Nederland wettelijk geclassificeerd als gevaarlijke afvalstof. Dit is gebeurd met het in werking treden van de…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Grootschalige verduurzaming door koppeling warmtenetten


Versnelling van de warmtetransitie in de Westlandse regio kan al in 2025 zorgen voor een besparing van 650 miljoen kubieke meter aardgas. Vergelijkbaar met het…
Lees meer
Actueel

Waterbouw

Combinatie van vijf sluit raamcontract met Rijkswaterstaat


Ze opereren meestal op de achtergrond, maar zijn onmisbaar voor vrijwel elk project van Rijkswaterstaat: ingenieurs- en adviesbureaus. De komende vier jaar geven Boorsma, A-Quin,…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Klimaat

Start wetenschappelijk onderzoek naar spoordijken


ProRail geeft Deltares en de TU Delft de opdracht om de komende vijf jaar onderzoek te doen naar het gedrag van rijdende treinen op onze…
Lees meer
Actueel

Klimaat

Antea Group koopt Landgoed Alvershool bij Nuenen


Antea Group mag zich eigenaar noemen van Landgoed Alvershool bij Nuenen. De aankoop van het 9 hectare grote gebied past bij de duurzame ambities van…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Provincie onderzoekt verzilting grondwater bij Dubbele Dijk


Geeft de aanleg van de getijdenduiker bij de Dubbele Dijk meer kans op verzilting van omliggende landbouwgronden? Is de kwelsloot achter de tweede dijk voldoende…
Lees meer