Voor de praktijk van civiel- en milieutechnici

Contact

Water/Bodem

Bodembeheer

Boskalis verwerft contracten in Finland


Boskalis heeft in Finland twee contracten verworven van het Finse Agentschap voor Transportinfrastructuur, de haven van Helsinki en de stad Helsinki met een gecombineerde contractwaarde…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

NEN en SIKB ontwikkelen norm voor bodembeschrijving


NEN en SIKB trekken samen op bij de ontwikkeling van een Nederlandse norm. Met deze samenwerking willen beide partijen waarborgen dat de documenten ten aanzien…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur aangeboden


Rijkswaterstaat zet zich iedere dag in voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en het beschermen en herstellen van de natuur. Zo ontstaat er weer…
Lees meer
Waterbouw

Bruggen & viaducten

Sluizen

Make-over voor bruggen, sluizen, tunnels en viaducten


In 2020 gaat de vervangings- en renovatieopgave (VenR) in alle hevigheid van start met projecten als de renovatie van de Wantijbrug (autoweg N3) en de…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Rijkswaterstaat hervat aanbestedingen Kustlijnzorg


Rijkswaterstaat hervat de aanbesteding van drie nieuwe contracten voor zandsuppleties die in 2020 en 2021 binnen het programma Kustlijnzorg worden uitgevoerd. De aanbestedingen waren in…
Lees meer
Waterbouw

Kwaliteit

Klimaat noopt tot bronbemaling 2.0


Klimaatverandering en energietransitie vragen onze volle aandacht. Er worden miljarden euro’s aan investeringen per jaar gedaan in het kader van beide uitdagingen. Investeringen die zich…
Lees meer