Voor de praktijk van civiel- en milieutechnici

Contact

Water/Bodem

Bodembeheer

Water/Bodem

Vrijstelling voor test bodemverbeteraar in Achterhoeks waterwingebied


Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt een praktijkproef met een duurzame bodemverbeteraar gemaakt van vergistte varkensmest in het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden Eibergen. De…
Lees meer
Actueel

Nominaties Staalprijs en Duurzaamheidsprijs Staal 2020


Voor de Nationale Staalprijs 2020 zijn 15 staalbouwprojecten genomineerd. De vakjury – voorgezeten door Janneke Bierman (Bierman Henket architecten) – heeft de genomineerden gekozen uit…
Lees meer
Actueel

Smart Mobility biedt mogelijkheden voor Noord-Holland


Hoe staat het met de ontwikkelingen in de wereld van Smart Mobility? De provincie Noord-Holland presenteert de voorlopige resultaten over 2019 in een voortgangsrapportage.
Lees meer
Actueel

Verkennende meting naar ultrafijnstof in de IJmond gereed


Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland verkennende metingen gedaan naar ultrafijnstof in de IJmond. Gemiddeld werd in Wijk…
Lees meer
Waterbouw

Sluizen

Renovatie Bathse Spuisluis afgerond


Met het inhijsen van de laatste nieuwe schuif, rondde Rijkswaterstaat op 6 juli de renovatie van de Bathse Spuisluis af. Deze sluis bestaat uit zes…
Lees meer
Actueel

Tunnels

Wegenbouw

Minister Van Nieuwenhuizen opent A9 Gaasperdammertunnel


Op zondagmiddag 5 juli 2020 om 13.00 uur heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de eerste rijstroken van de A9 Gaasperdammertunnel geopend.
Lees meer