Voor de praktijk van civiel- en milieutechnici

Contact

Wegen

Tunnels

Wegenbouw

Blankenburgverbinding open voor publiek op 2 oktober


Op zaterdag 2 oktober 2021 opent de Blankenburgverbinding de deuren van het bouwterrein, voor publiek. Belangstellenden kunnen tussen 10.00 en 15.00 uur van dichtbij bekijken…
Lees meer
Actueel

Water/Bodem

Studenten TU Delft onderzoeken randen Marker Wadden


Een groep masterstudenten van de opleiding Civiele Techniek van de TU Delft doet deze week onderzoek naar morfologische ontwikkeling van de stranden en duinen op…
Lees meer
Actueel

Klimaat

Prinsjesdag 2021: Waterschappen investeren in klimaatbestendigheid


De regering investeert 6,8 miljard in het verduurzamen van Nederland en 250 miljoen euro in maatregelen tegen droogte. Dat blijkt uit de Miljoenennota. De waterschappen…
Lees meer
Wegen

Wegenbouw

Instandhouding infrastructuur vraagt forse investeringen


De Nederlandse infrastructuur staat bekend als één van de beste ter wereld. En dat willen we graag zo houden. Maar het behouden van deze positie…
Lees meer
Water/Bodem

Nederlandse innovatie verzakkingen wereldwijd ingezet


Het verzakken of verplaatsen van wegen, sporen, dijken, kades, woonwijken, gebouwen en andere objecten kan voortaan automatisch, op afstand en volledig CO2-neutraal gemeten en gemonitord…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Grootschalige gebiedsontwikkeling Woerden opgeleverd


De grootschalige integrale gebiedsontwikkeling Defensie-eiland in Woerden is volledig opgeleverd. Projectontwikkelaars VORM en Blauwhoed waren verantwoordelijk voor de transformatie van het geïsoleerd bedrijventerrein annex militaire…
Lees meer