Voor de praktijk van civiel- en milieutechnici

Contact

Water/Bodem

Kwaliteit

Waterschappen roepen op tot nieuwe kijk op water


Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het komende kabinet staat voor enorme uitdagingen op het gebied van o.a. de energietransitie, woningbouwopgave, ruimtelijke ordening, stikstof,…
Lees meer
Waterbouw

Vaarwegen

Bouwers gekozen voor aanleg kades Amaliahaven


Het Havenbedrijf Rotterdam heeft, na het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure, de aanleg van zo’n 2,4 kilometer aan kades en grondkeringen in de Prinses Amaliahaven…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Beton in mariene infrastructuur verminderen


In het recent gestarte RAAK Publiek project ECODAMI (Ecologisch Optimale en Duurzame Alternatieve materialen voor Mariene Infrastructuur) gaan onderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein –…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Werkzaamheden optimalisatie peilbeheer van start


Waterschap Aa en Maas gaat van start met werkzaamheden om het peilbeheer van de Goorloop en Snelleloop te optimaliseren. Het projectgebied omvat het stroomgebied van de Snelleloop,…
Lees meer
Wegen

Materiaal

BAM verwerft opdracht met duurzame oplossingen


Rijkswaterstaat Centrale Informatie Voorzieningen heeft BAM Infra Verkeerstechniek de opdracht verleend voor het onderhouden van alle dynamische verkeerssystemen langs de rijkswegen in regio West-Nederland Zuid.…
Lees meer
Wegen

Bruggen & viaducten

Advies commissie D’Hooghe als leidraad voor bruggen


De gemeente Amsterdam is een stap dichter bij de komst van twee bruggen over het IJ. Het college van B en W heeft aangegeven het…
Lees meer