Voor de praktijk van civiel- en milieutechnici

Contact

Actueel

Klimaat

Bedrijfsleven slaat handen ineen tijdens Upstream


Het Upstream festival Rotterdam is de plek waar topondernemers samenkomen om te debatteren over de toekomst van de wereld. De nieuwe digitale, koolstofvrije circulaire inclusieve…
Lees meer
Actueel

Kwaliteit

Water/Bodem

RWZI Tilburg gegund aan Mobilis-Croonwolter&dros


Waterschap De Dommel heeft het raamcontract voor diverse aanpassingen aan de Rioolwaterzuivering Tilburg gegund aan de combinatie Mobilis-Croonwolter&dros (CMC), en haar partners in de Water…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Het Groene Strand lanceert eerste groene stranden van Nederland


Op woensdag 29 september ontvangen drie stranden in Nederland een Groene Strand Wimpel. Een unieke gebeurtenis, want dit zijn de eerste stranden in Nederland die deze wimpel mogen voeren. Met dank…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Het fundament van modern stedelijk waterbeheer


Stichting Rioned heeft in juni 2021 de branchestandaard gemeentelijke watertaken vastgesteld en gepubliceerd. De standaard koppelt activiteiten, kennisgebieden, kennisniveaus, functies en competenties binnen het stedelijk…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Hoogwater Limburg 2021 ingrijpender dan in 1993 en 1995


De hevige neerslag samen met het hoogwater van juli 2021 in Nederland en de landen om ons heen betrof een extreme en uitzonderlijke gebeurtenis met…
Lees meer
Waterbouw

Sluizen

Start vervangen kademuren Kolksluis Spaarndam


Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de kademuren en sluisdeuren van de Kolksluis in Spaarndam vervangen. Vanaf maandag 13 september 2021 start aannemer Beens Groep met…
Lees meer