Voor de praktijk van civiel- en milieutechnici

Contact

Actueel

Klimaat

Kwaliteit

Stukjes Nederland gekocht in virtuele wereld Ecolands


Greentechbedrijf Ecolands opende gisteren zijn virtuele wereld voor het grote publiek in Nederland. In de voorverkoop verkocht het greentechbedrijf al ruim driehonderdduizend stukjes Nederland van…
Lees meer
Actueel

Kabels & Leidingen

Klimaat

Onderstel ‘stopcontact op zee’ vertrekt vanuit Vlissingen


Enkele weken na de succesvolle load out op de werf van Heerema Fabrication Group, verlaat het stalen onderstel voor het transformatorplatform Hollandse Kust (west Alpha) op maandag…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Water/Bodem

‘Stikstofvangende’ BioCurlz in Velsen zijn primeur voor Nederland


Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft vijftien BioCurlz-modules geplaatst in de zuivering van Velsen. Deze BioCurlz zijn draden van 2 millimeter breed. In totaal is er…
Lees meer
Actueel

Klimaat

Kwaliteit

Satellieten vinden vuilnisbelten met methaan


Methaan is een bijna dertigmaal krachtiger broeikasgas dan CO₂. SRON-onderzoekers speuren daarom naar grote methaanlekken over de hele wereld. Een vuilnisbelt in Buenos Aires blijkt…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Meer Rijksregie op ruimtelijke ordening met programma Novex


Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft twee programma’s gelanceerd: de Nationale Omgevingsvisie Extra (Novex) en Mooi Nederland. Het doel van beide programma’s…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Provincie Noord-Holland subsidieert gemeenten voor klimaatadaptatie


Gemeenten in Noord-Holland kunnen in 2022 en 2023 subsidie aanvragen bij de provincie voor projecten die helpen om hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen te voorkomen.…
Lees meer