Voor de praktijk van civiel- en milieutechnici

Contact

Water/Bodem

Kwaliteit

Herziening NEN 7171-1 ordening ondergrondse netten


Op verzoek van de Gemeentelijk Platform, Kabels en Leidingen (GPKL) en andere belanghebbenden is de normcommissie ‘Ordening van ondergrondse netten’ begonnen met de herziening van…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Experiment kwelderaanleg bij Delfzijl succesvol


Voor de kust van Delfzijl zijn in 2018 kwelders aangelegd. Een deel daarvan is ingericht als testlocatie voor kwelderontwikkeling. Onderzoekers van EcoShape onderzochten de kwelder…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Sanering op Ameland klaar: tijd voor natuurontwikkeling


De bodemsanering van de drie voormalige stortlocaties in de Hollumerduinen op Ameland, is afgerond. De vervuilde grond ligt nabij haven Ballumerbocht en wordt binnenkort naar…
Lees meer
Wegen

Bruggen & viaducten

2-fasen proces voor verbreding A27 Houten - Hooipolder


De voorbereidingen voor de aanbesteding van het project verbreding A27 Houten - Hooipolder zijn in volle gang. Bij de aanbesteding maakt Rijkswaterstaat gebruik van het…
Lees meer
Actueel

Digitaal InfraTech krijgt hoge waardering


Geen volle gangpaden in de beurshallen of lange rijen voor de ingang van het jarige Rotterdam Ahoy tijdens de veertiende editie van InfraTech, de belangrijkste…
Lees meer
Actueel

Kwaliteit

Winnaars InfraTech Innovatieprijs 2021


De door Protekta ontwikkelde product innovatie 'koppelen van houten palen', het specialistisch wasproces voor de reiniging van PFAS-verontreinigde grond van De Vries & van de…
Lees meer