Voor de praktijk van civiel- en milieutechnici

Contact

Ondergronds

Tunnels

A9 Gaasperdammertunnel helemaal open


Vandaag om 05.00 uur was het zo ver: de Gaasperdammertunnel ging helemaal open voor verkeer. De eerste vijf rijstroken werden begin juli al geopend door minister…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Plaatsing eerste XL Vislift in de Hertogswetering


Deze week is de eerste XL Vislift van de wereld geplaatst ter hoogte van de stuw Oijense Hut in de Hertogswetering nabij Oss. Een Vislift…
Lees meer
Wegen

Wegenbouw

Veiligheid nachtploegen wegenbouw verbeteren


De laatste jaren worden wegwerkzaamheden en onderhoud van snelwegen steeds vaker ‘s nachts uitgevoerd. Dit beperkt verstoring van de verkeersstromen en wegomleidingen tot een minimum,…
Lees meer
Actueel

Sluizen

Onderhoud stormvloedkering Ramspol door Dynniq


Rijkswaterstaat heeft het onderhoud van de stormvloedkering Ramspol in Kampen gegund aan Dynniq Nederland. Dynniq wordt verantwoordelijk voor het in stand houden, monitoren van en…
Lees meer
Water/Bodem

Water/Bodem

Aangepast advies Beter Leren Keren


Drie jaar geleden publiceerde het ENW het advies Beter Leren Keren, dat stelt dat meten en monitoren een meer structurele plaats moet krijgen in de keten…
Lees meer
Actueel

Kwaliteit

Wegen

Marktdag 2020: doorwerken aan een vitale infrasector


"Ook in deze bijzondere tijden werken we samen met de markt door aan een vitale infrasector", zo stelde Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat, tijdens de Rijkswaterstaat…
Lees meer