Voor de praktijk van civiel- en milieutechnici

Contact

Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Effecten van zeespiegelstijging op riviermondingen


Inmiddels is het wel duidelijk dat de zeespiegel stijgt. De snelheid waarmee deze stijgt overtreft telkens weer onze verwachting. Dit heeft gevolgen voor de manier…
Lees meer
Ondergronds

Tunnels

Bouw overdekte tunneltoerit in volle gang


Aan weerszijden van de boortunnel van de RijnlandRoute wordt een 100 meter overdekte tunneltoerit gebouwd. De westzijde is voor een groot deel klaar, hier is…
Lees meer
Actueel

Waterbouw

Van Oord wint opdracht voor aanleg offshore windpark


Aansluitend op de bekendmaking dat CrossWind de vergunning heeft verkregen voor offshore windpark Hollandse Kust (noord), bevestigt Van Oord dat het de opdracht heeft gewonnen…
Lees meer
Wegen

Bruggen & viaducten

Startbijeenkomst voor aanbestedingsvormen bruggen


Op 25 juni vond de startbijeenkomst plaats van de community aanbestedings- en contractvormen portfolio bruggen. De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug, is een belangrijke ontwikkeling in…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Waterschap Limburg omarmt Maas Cleanup


Schoon water is één van de kerntaken van Waterschap Limburg en dochteronderneming Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Beide organisaties omarmen dan ook het initiatief van een aantal…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Eenrichtingsverkeer in wateronderzoek


Duizenden burgers doen wateronderzoek naar de kwaliteit van het Nederlandse water. Ondanks hun plezier hierin, hebben ze amper inspraak. Dat blijkt uit het onlangs door…
Lees meer