Voor de praktijk van civiel- en milieutechnici

Contact

Water/Bodem

Actueel

Natuurvriendelijke oevers vergroten biodiversiteit


De komende jaren realiseert de provincie Noord-Holland kilometers aan natuurvriendelijke oevers langs allerlei vaarwegen. De oevers krijgen een geleidelijke overgang van land naar water. Dit…
Lees meer
Water/Bodem

Actueel

Webinar over zeespiegelstijging en de Nederlandse kust


Op 17 mei van 15.30 tot 17.00 uur gaat Bart van den Hurk in op de relatie tussen zeespiegelstijging en de Nederlandse kust. Van den…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

SolarDew test innovatie op de zuivering in Apeldoorn


SolarDew, een jong bedrijf uit Rhenen, heeft een nieuwe solartechnologie ontwikkeld om drinkwater te produceren uit zeewater of water met hoge concentraties van bijvoorbeeld arseen…
Lees meer
Actueel

Dijken

Waterbouw

Instemming voor voorlopig ontwerp meanderende Maas


Het voorlopig ontwerp voor de maatregelen in projectgebied Meanderende Maas is gereed en heeft de instemming van de bestuurders van de tien betrokken organisaties. Met…
Lees meer
Waterbouw

Vaarwegen

Julianakanaal: stand van zaken en CEF-subsidie


Rijkswaterstaat maakt de Maasroute geschikt voor grotere schepen. Hiervoor worden verschillende maatregelen uitgevoerd zoals dijkverplaatsingen, verbreding en verdieping van het Julianakanaal en het verruimen van…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Boskalis ontvangt voorlopige gunning dijkversterking


Boskalis heeft de voorlopige gunning ontvangen voor een omvangrijke dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling, zijnde het project Meanderende Maas. De dijkversterking van de Brabantse Maasdijk maakt…
Lees meer