Anne Mollema namens Unie van Waterschappen bestuurslid SIKB

Actueel 22-02
Anne Mollema namens Unie van Waterschappen bestuurslid SIKB

Anne Mollema is namens de Unie van Waterschappen toegetreden tot het bestuur van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Mollema (1958) is in zijn dagelijks werk heemraad bij het Waterschap Hollandse Delta. De aandachtsvelden in zijn portefeuille daar − de Waterketen, Duurzaamheid, PFAS en Digitale transformatie − zijn ook zaken die belangrijk zijn voor SIKB.

Anne Mollema namens Unie van Waterschappen bestuurslid SIKB

Over SIKB

SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. Doel is kwaliteitsborging en -verbetering bij marktpartijen en overheden (in hun verschillende rollen: als opdrachtgever, vergunningverlener en toezichthouder).

Een interview met Anne Mollema verschijnt in de nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6 maart aanstaande. Zie daarvoor https://www.expertisebodemenondergrond.nl/