Arcadis verricht diensten voor vijf stormvloedkeringen

Water/Bodem 08-01
(Foto: Topview)
(Foto: Topview)

Arcadis heeft van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid opdracht gekregen om ingenieursdiensten te verlenen voor vijf stormvloedkeringen in Zuid-Holland. De komende vier jaar helpt het bureau bij de begeleiding onder andere het onderhoud aan de Maeslantkering, de Hartelkering, Hollandsche IJsselkering, de Haringvlietsluizen en Volkeraksluizen. Hier is een omzet mee gemoeid van zo’n 6,5 miljoen euro voor de gehele periode, aldus Arcadis. In het contract is ook de mogelijkheid tot twee keer een verlenging met twee jaar opgenomen.

(Foto: Topview)
(Foto: Topview)

Binnen deze opdracht stelt Arcadis een aantal van de contracten voor renovatiewerkzaamheden op en houdt ook toezicht op de contractbeheersing ervan. De waterbouwspecialisten van Arcadis helpen Rijkswaterstaat bij de instandhouding van de keringen, met onderwerpen zoals kwaliteitsborging, risicobeheersing en planvorming. Arcadis fungeert als vast aanspreekpunt voor het projectteam van Rijkswaterstaat en denkt zo mee om samen tot efficiënte werkwijze te komen.

Losse contracten stormvloedkeringen

“Met dit contract heeft onze opdrachtgever alle losse contracten die voorheen onder de raamovereenkomst ingenieursdiensten vielen gebundeld in één vraag”, aldus projectdirecteur Wolter Seinen van Arcadis. “In dit nieuwe contract helpt Arcadis bij de coördinatie van de activiteiten die bij de stormvloedkeringen plaatsvinden. Het mooie hiervan is dat we de opgedane kennis en kunde ook als internationaal opererende ingenieursorganisatie bij onze collega’s wereldwijd kunnen inzetten.”