Definitieve gunning project N211 aan Mobilis-Van Gelder

De uitvoering van de reconstructie van de N211 Wippolderlaan in Zuid-Holland is definitief gegund aan aannemerscombinatie Mobilis-Van Gelder.

Mobilis, Den Haag - N211 artist impressie nieuwe situatie
Mobilis, Den Haag - N211 overzichtsfoto oude situatie

Het project omvat de verbreding van de weg tussen de A4 en N222 en de aanleg van een ongelijkvloerse kruising N211-Laan van Wateringse Veld en de kruising N211-N222. Ook een gedeeltelijke herinrichting van recreatiegebied de Zwethzone maakt deel uit van het project. De werkzaamheden starten na deze zomer en moeten in 2027 klaar zijn.

De N211 Wippolderlaan is een belangrijke verbindingsweg langs Wateringen tussen de A4 en de Erasmusweg in Den Haag. Dagelijks maken meer dan 71.000 motorvoertuigen gebruik van deze weg en is daarmee één van de drukste provinciale wegen van ons land. De reconstructie moet na realisatie zorgen voor een betere verkeersdoorstroming en files voorkomen.

Omvang reconstructie

In het projectgebied komen wonen, werken, recreëren èn bouwen samen. De weg tussen de A4 en de N222 gaat van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Er komt een ongelijkvloerse kruising tussen de N211 en de Laan van Wateringse Veld net als bij de kruising N211-N222. Vanaf de nieuw aan te leggen rotonde bij de Laan van Wateringse Veld loopt de weg omhoog met een fly-over over de N211. Een gedeeltelijke herinrichting van het naastgelegen recreatiegebied de Zwethzone is eveneens onderdeel van de reconstructie. In het ontwerp van de weg zijn (extra) duurzame maatregelen opgenomen tegen licht en geluidhinder.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen van de provincie Zuid-Holland (portefeuille Verkeer en Vervoer) is blij met de definitieve gunning: ‘'We zijn na jaren voorbereiding nu zover dat Mobilis-Van Gelder als aannemer aan de slag kan met de N211 Wippolderlaan. Dat is een belangrijke mijlpaal en we feliciteren hen met deze opdracht!’

Samenwerking

In de samenwerking Mobilis-Van Gelder brengt ieder zijn specialiteit in. Zo is Mobilis civiel georiënteerd en Van Gelder gericht op grond-, weg- en waterwerk. Dit blijkt in de praktijk een goede en succesvolle combinatie.

Van Gelder zet intelligente VRI's in om de verkeershinder te verminderen tijdens de uitvoering. De dekken van zowel de fly-over als van de verdiepte ligging bouwen zij elders voor en rijden die vervolgens naar de definitieve locatie. Fiets- en voetpaden blijven op die manier veilig en maximaal beschikbaar.

Planning

Na de komende zomerperiode start de aannemerscombinatie met de voorbereidende werkzaamheden, zoals kabels en leidingen verplaatsen en bomen kappen. De reconstructie van de N211 Wippolderlaan moet uiterlijk in 2027 zijn afgerond.

Definitieve gunning

De provincie Zuid-Holland maakte de keuze voor Mobilis-Van Gelder op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) wat inhoudt dat een weging is gemaakt tussen prijs én kwaliteit. Ook duurzaamheid en minimale omgevings- en verkeershinder waren belangrijke wegingen. Half april verstrekte de provincie de voorgenomen gunning aan Mobilis-Van Gelder. Met het verstrijken van de rechtsbeschermingstermijn van twintig kalenderdagen (Alcatel-termijn) is de gunning nu definitief.