Emissieloze zandzuiger gedoopt in natuurherstelproject

De elektrische zandzuiger Henk Piet is op 10 mei tijdens een feestelijke bijeenkomst gedoopt. Met de emissieloze zandzuiger kunnen initiatiefnemers Koninklijke Oosterhof Holman en dochterbedrijf Nautilus Zandwinning projecten uitvoeren binnen de kaders van de stikstofwinning. Voor het nabijgelegen natuurherstelproject ‘Fochteloërveen Toekomstbestendig’ van Natuurmonumenten betekent dit dat het zand ondergronds, elektrisch naar het depot wordt gepompt.

Zandzuiger Henk Piet wordt gedoopt door mevrouw Holman, aandeelhouder in het bedrijf.

“Dit is een perfect voorbeeld van hoe technologie en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan”, stelt Sander de Haan, ceo van Koninklijke Oosterhof Holman (KOH).
“Henk Piet is 22 meter lang. Het kan tot een diepte van 37 meter diep zandzuigen en heeft twee elektrische pompen van elk 600 kWh. De zuiger is 100 procent elektrisch en heeft een totale persafstand van 3 kilometer. In de stuurhut zijn de meest moderne systemen aanwezig zoals GPS en echosensoren om zo op de meest efficiënte manier real time de beste kwaliteit zand te winnen.”

Volledig elektrische zandzuiger

Een lange stroomkabel verbindt Henk Piet met het drijvende zonnepark op de zandwinlocatie Weperpolder van Oenema uit Heerenveen. Dit park levert in totaal 9 megawatt elektriciteit. Genoeg om de zandzuiger volledig elektrisch te laten draaien. “Dit maakt de zandzuiger niet alleen krachtig en efficiënt, maar ook milieuvriendelijk. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor de portemonnee”, aldus De Haan.

Na water is zand de meest gebruikte grondstof ter wereld. Per persoon is er 18 kilo per dag nodig. Zand zit onder meer in beton en glas, en het wordt gebruikt voor de kustverdediging en het opspuiten van extra land. De Haan: “Al dit zand moet ergens vandaan komen. Wij geloven dan ook dat dit een goede investering is geweest en een mooie aanvulling op de activiteiten van Oosterhof Holman.”

Het Fochteloërveen

“Maar het gaat niet alleen om de technologie en de winst die we behalen uit het winnen van zand. Het gaat ook om het belang van de natuur. Het Fochteloërveen is een uniek natuurgebied en één van de laatste hoogveengebieden van Nederland.  Stikstof, klimaatverandering en verdroging zetten de natuur hier onder druk. Het regenwater dat normaal in het hoogveen wordt vastgehouden loopt door lekke kades uit het gebied. Om te voorkomen dat het hoogveen verdwijnt en daarmee de biodiversiteit afneemt, is ingrijpen noodzakelijk. De oude kades worden vervangen door duurzame zandkades. In totaal gaat het om meer dan 50 kilometer kades. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze unieke omgeving behouden blijft voor toekomstige generaties, Samen kunnen we het natuurgebied zo min mogelijk belasten en ervoor zorgen dat zeldzame dieren en planten hier blijvend een geschikt leefgebied vinden. Zo verbeteren we het leefklimaat van morgen.”

De zandzuiger is Custom Build ontworpen door TV Dredging, onderdeel van Holland Shipyards Group, Oosterhof Holman en Nautilus Zandwinning.