Hoger peil IJsselmeer en Markermeer voorbereiding op droogte

Om voorbereid te zijn op mogelijke droogte deze zomer heeft Rijkswaterstaat besloten om verhoogd waterpeil aan te houden in het IJsselmeer en Markermeer.

IJselmeer
Markermeer

Het gaat om een 5 cm verhoogd peil van -0,15 m NAP. Doordat er gezorgd wordt voor een extra zoetwatervoorraad in het IJsselmeer en Markermeer is er meer zoetwater beschikbaar voor de regio. Ook kan zo verzilting bestreden worden met het oog op de drinkwatervoorziening.

Verhoogd peil

De aanvoer van de grote rivieren is in het voorjaar van 2023 kwetsbaar. Dit komt doordat de sneeuwvoorraad in het Alpengebied veel lager is dan normaal. Op het moment dat de sneeuwvoorraad op is, kan de aanvoer richting het IJsselmeer en Markermeer via de grote rivieren snel dalen. 

Wanneer het voorjaar start en het weer zonniger wordt, daalt het meerpeil van het IJsselmeer en het Markermeer. Dit komt door het watergebruik in de omliggende regio’s en de verdamping van het water. 

Daarom wordt er nu voor gekozen om na de voorjaarsopzet tot -0,10 m NAP een 5 cm hoger peil aan te houden dan normaal. Dit houdt in dat er 100 miljoen m3 extra zoetwater vastgehouden wordt.

Peilbesluit IJsselmeergebied

De wens is om het water in het IJsselmeer en Markermeer vast te kunnen houden, zodat er ook in tijden van droogte voldoende zoet water beschikbaar blijft. Het peilbesluit IJsselmeergebied (2018) maakt dit mogelijk. Om het peilbesluit te onderbouwen worden eerst de effecten onderzocht op het milieu, de waterveiligheid en de scheepvaart. Met het peilbesluit is in 2018 een eerste stap gezet met een nieuw flexibel peilbeheer.

Droogteseizoen 2023

Het droogteseizoen start jaarlijks op 1 april en duurt tot 30 september. Tijdens het droogteseizoen worden er criteria aangehouden. Deze criteria staan in verbinding met de inzet van maatregelen. Bij deze maatregelen kunt u denken aan het peilopzet, het vasthouden van water of het korten op het gebruik van water op basis van de verdringingsreeks.

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2023/04/hoger-peil-ijsselmeer-en-markermeer-als-voorbereiding-op-droogte