Koploperaanpak duurzame wegverharding van start

Actueel 19-07-2022
Koploperaanpak duurzame wegverharding van start

Rijkswaterstaat pas de Koploperaanpak Duurzame Wegverharding toe in twee onderhoudsprojecten van het wegennet in Midden- en West-Nederland. De aanbesteding van deze projecten is inmiddels gestart. Met de Koploperaanpak zorgt de overheidsdienst er naar eigen zeggen voor dat investeren in duurzame wegverhardingen ook op de lange termijn loont.
Koploperaanpak duurzame wegverharding van start

“De Koploperaanpak is een logische stap in de implementatie van de strategie klimaatneutrale en circulaire Rijksinfraprojecten”, zegt transitiepadtrekker Ludo Hennissen. “De ambitie om ‘100 procent klimaatneutraal met een reductie van 50 procent materiaalgebruik (primaire grondstoffen), maar wel met de kwaliteitsstandaard die we in Nederland gewend zijn’ komt weer een stap dichterbij.” De koploperaanpak wordt voor het eerst toegepast bij het (Groot) Variabel Onderhoud Hoofdwegennet 2023-2025 van de regio West-Nederland-Noord en bij het Groot Onderhoud snelweg A2 en snelweg A12 van de regio Midden-Nederland.
Na de schriftelijke marktconsultatie en informatiebijeenkomst konden marktpartijen tot 15 juni 2022 reageren op de aanbesteding van het project (Groot) Variabel Onderhoud Hoofdwegennet 2023 – 2025 van de regio West-Nederland-Noord en kunnen marktpartijen tot 22 juli 2022 reageren op de aanbesteding van het Groot Onderhoud snelweg A2 en snelweg A12 van de regio Midden-Nederland. Gunning van de opdrachten vindt plaats in de tweede helft van 2023.

Koploperaanpak duurzame wegverharding van start

Toewerken naar brede uitvoering

De Koploperaanpak moet investeringen in duurzame wegverhardingen door ketenpartners lonend maken. Daarom zorgen we dat tot 2030 ieder jaar, in meerdere projecten, de duurzaamste alternatieven de ruimte krijgen. Zo verdienen duurzame koplopers hun innovatie terug en leveren zij samen met ons een bijdrage aan de transitie naar een duurzame infrasector. Hennissen: “Door met de koploperaanpak gevalideerde innovaties in de praktijk toe te passen, ontdekken we ook hoe we de duurzaamste oplossingen uit de markt kunnen halen. We delen deze kennis actief met de markt en andere opdrachtgevers zodat we de transitie naar duurzame en circulaire wegverharding samen kunnen versnellen. Opdrachtgevers leggen de lat zo steeds hoger en duurzame koplopers profiteren van hun voorsprong bij nieuwe opdrachten van Rijkswaterstaat en andere opdrachtgevers.”

Koploperaanpak duurzame wegverharding van start

Iteratief karakter koploperaanpak

De koploperaanpak is nieuw en heeft daarom een iteratief karakter. Na elke fase in het koploperproject (tenderfase, voorbereiding, uitvoering en oplevering) gaan we evalueren om zo te leren en waar nodig bij te stellen. Zo worden opgedane ervaringen gebruikt voor verbeteringen van de aanpak bij volgende koploperprojecten.