Nieuw platform KKBK brengt experts kademuren samen

Actueel 07-03
Nieuw platform KKBK brengt experts kademuren samen

AMS Institute, Platform Binnenstedelijke Kademuren, en de gemeente Amsterdam starten een nieuw digitaal platform: Ketenkennis over Bruggen en Kademuren (KKBK). Het platform brengt professionele kennis over bruggen en kademuren uit verschillende bronnen samen en biedt professionals die zich bezighouden met het duurzame herstel van de verouderde bruggen en kademuren de mogelijkheid om kennis te delen, van wetenschappelijk onderzoeker en overheidsfunctionaris tot adviseur en aannemer.

Nieuw platform KKBK brengt experts kademuren samen

Het toekomstbestendig herstel van de Nederlandse bruggen en kademuren is een urgent vraagstuk. Alleen al in de gemeente Amsterdam zijn honderden bruggen en tientallen kilometers kademuur in slechte staat. Om de stad veilig, bereikbaar en leefbaar te houden, is er dringend actie nodig. Ook buiten Amsterdam speelt deze opgave op grote schaal.

"Tal van steden en dorpen, groot en klein, hebben te maken met de problematiek van de bruggen en kademuren. Het is daarom van groot belang dat we een plek hebben waar we essentiële kennis kunnen delen en toegankelijk maken”, aldus Martijn Meulblok, voorzitter van Platform Binnenstedelijke Kademuren.

Lancering Ketenkennis over Bruggen en Kademuren

De lancering van KKBK komt op een cruciaal moment. De urgentie van het probleem en de gevolgen van klimaatverandering zorgen dat we snel en duurzaam moeten innoveren. KKBK draagt hieraan bij door niet alleen een opslagplaats voor informatie te zijn, maar ook een levendige gemeenschap waar professionals kunnen samenwerken, leren en groeien. Dat is van groot belang, want de kennisontwikkeling op dit domein liep achter en bevindt zich nu in een stroomversnelling. Het doel is om samen een duurzamere, veerkrachtigere infrastructuur te bouwen die klaar is voor de toekomst.

"We zijn trots op de samenwerking en de diversiteit van partners die bijdragen aan KKBK. Dit platform staat symbool voor onze gezamenlijke inzet voor een betere toekomst", aldus Henk Wolfert, programmamanager bij AMS Institute.