Terugplaatsing Veenus op de dijk bij Etersheim

Actueel 12-03
Terugplaatsing Veenus op de dijk bij Etersheim

Het beeld 'Veenus' wordt in oktober teruggeplaatst op de dijk bij Etersheim. Op de plek waar het beeld stond wordt de dijk namelijk versterkt door Alliantie Markermeerdijken. De dijk schuift op richting het Markermeer. Een klein stukje oude dijk blijft behouden. Veenus haar definitieve standplaats wordt boven op dit stukje oude dijk. Hiermee kijkt zij vanaf de oude dijk uit over de nieuwe dijk naar het Markermeer.

Terugplaatsing Veenus op de dijk bij Etersheim

Kunstenaar Rob Cerneus heeft, in opdracht van de gemeente Edam-Volendam, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de dorpsraden en Alliantie Markermeerdijken, het bronzen beeld Veenus gemaakt om een blijvende herinnering te creëren aan de dijkversterking en het leven met water met al haar grillen. Het beeld staat symbool voor de (historische) verbinding tussen de bewoners van het ingepolderde land, de dijk en de voormalige Zuiderzee, het Markermeer.

Veenus is in oktober 2022 zwaar beschadigd bij een poging tot diefstal. Er is toen met grof geweld geprobeerd het bronzen beeld te stelen. Het poldermeisje is daarna door beeldhouwer Rob Cerneus en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier eerder dan gepland van de dijk gehaald en veilig gesteld. Na herstel en extra beveiliging is besloten het beeld komende oktober, tijdens de Kunstmaand, weer terug te plaatsen.

Relatie met water


De inspiratie voor het beeld komt voort uit de verbondenheid van de kunstenaar Rob Cerneus met het landschap, de dijk en de mythologie. "Veenus symboliseert onze eeuwenlange natuurlijke relatie met het water. Het schenkt ons leven en is tegelijkertijd een bedreiging voor ons bestaan. Vanuit deze gedachte is dit beeld ontstaan dat recht doet aan de menselijke maat, de beleving van de dijk en ons leven met het water. Het realistische frêle meisjesfiguur met stevige groene laarzen aan haar voeten, geeft de gestolde emotie weer van onze bewoners die enerzijds krachtig en anderzijds kwetsbaar zijn door hun uit water gevormde leefomgeving."Veenus


De naam ’Veenus’ verwijst volgens de kunstenaar enerzijds naar onze eigen bodem; het veen dat in de grond zit. Anderzijds verwijst de naam ook naar de Romeinse Venus of de Griekse Aphrodite -de uit schuim geborene- , zoals ook ons land is ontstaan uit de zee. Zij is behalve godin van de liefde ook de godin van de kalme, rustige zee. Zij weet Poseidon, als deze stormen wil verwekken, tot bedaren te brengen en verschaft de zeelieden een behouden vaart en leidt hen naar een veilige haven.

Kunstmaand

Veenus is het symbool van de kunstmaand Edam-Volendam. De maand oktober staat volledig in het teken van kunst, kunstenaars en erfgoed. Diverse kunstenaars, culturele organisaties, horeca en andere ondernemers hebben hun krachten gebundeld en een aansprekend programma neergezet.