Verbeterpunten opgesteld voor vervolg sloop Middensluis

Actueel 20-10-2022
Verbeterpunten opgesteld voor vervolg sloop Middensluis

De westelijke kadewand van de Middensluis is op 23 maart 2022 met explosieven gesloopt. De plof die bij de uitvoering van het werk is ontstaan, heeft meer hinder in de omgeving veroorzaakt dan vooraf verwacht. Direct na de werkzaamheden is gestart met onderzoek naar de oorzaak. Bij het onderzoek is samen met externe deskundigen het uitgevoerde werk geanalyseerd. Hieruit blijkt onder andere dat bij het uitvoeren teveel explosieven zijn gebruikt die te kort op elkaar zijn afgegaan. Verbeterpunten worden meegenomen in het plan voor de oostelijke wand en de sloop van de rest van de Middensluis.
Verbeterpunten opgesteld voor vervolg sloop Middensluis

Voor de grote plof van eind maart 2022 is niet specifiek één oorzaak te noemen. Het is een combinatie van meerdere factoren geweest. De berekeningen die in de voorbereiding zijn gedaan, vertonen gebreken. Hierdoor is teveel springstof gebruikt en deze is in te korte tijdsduur tot ontploffing gebracht. Dit heeft geleid tot meer trillingen dan vooraf ingeschat met een te groot effect op de bebouwing in de omgeving.

Verbeterpunten voor plof oostelijke wand Middensluis

Eén wand aan de zuidkant van de Middensluis is nu gesloopt. Voor de sloop van de oostelijke wand van de Middensluis is een nieuw springplan in de maak. De verbeterpunten uit het onderzoek zijn:

· De hoeveelheid explosieven per eenheid materiaal wordt teruggebracht;

· De eenheidslading wordt aanzienlijk teruggebracht;

· Het tijdsinterval tussen afgaan van ladingen wordt verruimd waardoor de totale tijdsduur van de plof langer wordt;

· Gezien de gevoelige en variabele ondergrond van met name de oudere bebouwing in Terneuzen, wordt de veiligheidsfactor opnieuw bepaald;

· Het materiaal voor afdekking van de volgende plof wordt opnieuw bepaald;

· De gewenste perimeter van de volgende plof wordt opnieuw bepaald;

· Het aantal trillingsmeters wordt verhoogd tot een totaal aantal van tien trillingsmeters.

Ook de externe experts van het onderzoek blijven betrokken in het vervolgtraject. Met het nemen van deze maatregelen moet worden voorkomen dat het vervolg van de sloop van de Middensluis nogmaals schade oplevert voor de omgeving. Zodra het vervolgplan voor de oostelijke wand later dit jaar gereed is, wordt meer over de exacte uitvoering vertelt en wanneer de plof gaat plaatsvinden.

Vervolg sloop Middensluis

Op langere termijn moeten ook de resterende delen van de Middensluis aan de noordkant worden gesloopt. Ook hiervoor is het de bedoeling om explosieven te gebruiken. Hierbij worden de geleerde lessen van de eerdere plof(fen) meegenomen. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om herhaling van schade te voorkomen.

Afhandeling schademeldingen

In totaal zijn circa 200 schades gemeld na de eerste plof in maart 2022. De meeste bewoners en eigenaren van de gemelde schades zijn geinformeerd door het onafhankelijke schadebureau of ze voor compensatie (door middel van herstel of schadeloosstelling) in aanmerking komen. Dit is bij meer dan de helft van de meldingen het geval. De eerste herstelwerkzaamheden op locatie zijn uitgevoerd.