Voor de praktijk van civiel- en milieutechnici

Contact

Waterbouw

Sluizen

Onderhoudswerkzaamheden Sluis Sambeek afgerond


De onderhoudswerkzaamheden aan Sluis Sambeek zijn onlangs afgerond. Sinds februari 2021 verrichtte Heijmans in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoud aan de bijna 100 jaar oude sluis.
Lees meer
Actueel

Water/Bodem

Winnaars Waterinnovatieprijs bekend


Op 2 december zijn tijdens het Waterinnovatiefestival de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2021 bekendgemaakt. Een bont gezelschap aan innovatieve ideeën is dit jaar in de…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Strandsuppletie Schouwen West is klaar


Rijkswaterstaat heeft eind november 2021 de strandsuppletie op de westelijke punt van Schouwen-Duiveland afgerond. Met dit kustonderhoud houden ze de kust in goede conditie.
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Boren naar aardwarmte en drinkwatergebieden gescheiden


Klimaatverandering, een groeiende drinkwatervraag en bedreigingen van drinkwaterbronnen zorgen ervoor dat aanvullende grondwatervoorraden aangewezen moeten worden voor de drinkwatervoorziening. Mijnbouwactiviteiten zoals boren naar aardwarmte (geothermie)…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Studie naar zonne-energiesystemen op zee


Een consortium onder leiding van TNO bestudeert nieuwe, drijvende flexibele zonne-energiesystemen. Het systeem, bestaande uit flexibele drijvende units met daarop flexibele zonnepanelen gemonteerd, is de…
Lees meer
Actueel

Klimaat

Wegen

Stikstofproblemen voor infraprojecten goed oplosbaar


Een derde deel van de infrastructuurinvesteringen in Nederland in de periode tot 2030 leidt door extra verkeer tot hogere stikstofdeposities in Natura 2000-gebieden. De extra…
Lees meer