Voor de praktijk van civiel- en milieutechnici

Contact

Water/Bodem

Kwaliteit

Mogelijk negatieve effecten van baggeren op natuur


Deltares en Royal Haskoning keken in opdracht van Rijkswaterstaat naar de effecten van baggeren op de natuurwaarden van de Eems-Dollard. Ook keken zij naar de…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Vierdelige tv-serie herdenking Watersnoodramp


In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 vindt de watersnoodramp plaats, een ramp van ongekende omvang in Nederland. Door een zware storm…
Lees meer
Actueel

Waterbouw

Verbeterde veiligheidsinstructie bouwplaats


Vanaf 23 november 2022 is een verbeterde veiligheidsinstructie beschikbaar voor iedereen die de bouwplaats opgaat: de Generieke Poortinstructie GPI 5.0. Deze nieuwe instructie bouwt voort…
Lees meer
Wegen

Wegenbouw

TriAX wint aanbesteding knooppunt De Nieuwe Meer


De aanbieding van TriAX is als beste beoordeeld in de aanbesteding van de vernieuwing van het knooppunt De Nieuwe Meer. Deze voorlopige gunning markeert de…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Onderzoek groenblauwe oplossingen valt in de prijzen


Het praktijkgericht onderzoek naar ‘groenblauwe oplossingen’ van de Hanzehogeschool heeft de derde plaats behaald bij de RAAK-awards. De jury van de RAAK-award was enthousiast over…
Lees meer
Actueel

Water/Bodem

Winnaars Waterbouwprijs 2022 bekend


Lars van Rouwendaal en Berend Schmidt van de Hogeschool Windesheim hebben met hun afstudeerproject de Waterbouwprijs 2022 gewonnen in de categorie HBO. De eerste prijs in de categorie WO ging naar  Marisol Irias Mata…
Lees meer