Voor de praktijk van civiel- en milieutechnici

Contact

Actueel

Klimaat

Kwaliteit

TU Delft opent unieke windtunnel


De wind is nooit constant en varieert continu, zowel in ruimte als in tijd. Daarnaast worden windmolens steeds groter, en is de windsnelheid nooit gelijk…
Lees meer
Actueel

Water/Bodem

Waterschapsbedrijf Limburg start samenwerking met nieuwe raamcontractpartners


Afvalwaterzuiveraar Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is gestart met een achtjarige samenwerking met nieuwe contractpartners voor de vernieuwing en groot onderhoudswerk van Limburgse afvalwaterzuiveringsingsinstallaties, leidingennetwerk en rioolgemalen.…
Lees meer
Actueel

Wegenbouw

Waterdichte folieconstructie verdiepte ligging Tjalmaweg


Boskalis heeft op 22 september, tien maanden na het uitrollen van de eerste folie, de laatste folie in de verdiepte ligging van de N206 ir.…
Lees meer
Actueel

Water/Bodem

Een toekomstbestendig Nederland begint bij ruimte voor water


Zet bij beslissingen over de toekomst van Nederland het belang van water en bodem vanaf nu voorop. Dat is de oproep van Rogier van der…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Beoordeling Zeeuwse waterkeringen gereed


Het veiligheidsoordeel van de Zeeuwse zeedijken en duinen is gereed. Hieruit blijkt dat ruim 25 procent van de Zeeuwse primaire waterkeringen niet voldoet aan de…
Lees meer
Wegen

Bruggen & viaducten

Rijkswaterstaat start met reparatie Haringvlietbrug


Rijkswaterstaat is van start gegaan met het herstellen van de schade die tijdens een inspectie is geconstateerd aan de onderkant van de Haringvlietbrug. Het gaat…
Lees meer