Elektriciteitskabels TenneT op land ingetrokken

Actueel 06-03
Elektriciteitskabels TenneT op land ingetrokken

Tussen het werkterrein in het Beeldenpark Een Zee van Staal en het transformatorstation van TenneT in Wijk aan Zee zijn de elektriciteitskabels van TenneT ondergronds ingetrokken. Deze kabels worden straks achter de duinen gekoppeld aan de elektriciteitskabels waarmee de netbeheerder in 2026 de duurzame stroom van het windpark Hollandse Kust (west Beta) op zee aan land brengt. 

Elektriciteitskabels TenneT op land ingetrokken

Voor de aansluiting van ‘west Beta’ maakte aannemer NRG in de afgelopen maanden op land zes ondergrondse gestuurde boringen. Twee onder de duinen door en vier op land. In deze boringen zijn vervolgens op dertig meter diepte lege kunststof mantelbuizen getrokken. In die buizen liggen nu de kabeldelen, die straks met behulp van ‘grote kroonstenen’ in de bodem worden verbonden. 

Elektriciteitskabels TenneT op land ingetrokken

Stroom beschikbaar maken

Vanaf het transformatorstation aan de Zeestraat heeft TenneT de kabels voor ‘west Beta’ in 2021/2022 tegelijk met die van ‘noord’ en ‘west Alpha’ laten leggen tot aan het hoogspanningsstation langs de A9 bij Beverwijk. Daar wordt de duurzame stroom straks ingevoed in het landelijke elektriciteitsnet, zodat deze beschikbaar wordt voor huishoudens, bedrijven en industrie. 

Op schema

Met het vinkje achter de intrek van de ‘landkabels’ liggen de werkzaamheden voor ‘west Beta’ bij Velsen mooi op schema. “Later deze maand beginnen op het strand de voorbereidingen voor de ontvangst van de zeekabels die aannemerscombinatie NBOS vanaf mei gaat installeren”, zo laat omgevingsmanager Richard Koenders namens TenneT weten. 

Aanlanding zeekabels

Vanaf half maart mobiliseert NBOS het materieel voor de installatie van de twee zeekabels. Koenders: “Deze kabels worden nu van China naar Nederland gebracht. Voor het begraven van de kabels op het strand, maakt de aannemer met damwanden twee zogenoemde ‘kofferdammen’. Deze sleuven zijn bedoeld om de kabels op een diepte van zes tot acht meter in het strand te kunnen begraven.”

Intrek vanaf zee

Eind april/begin mei verschijnt volgens Koenders een baggerschip bij Velsen voor de kust. “Dit schip zal op circa 500 meter uit de kust zand wegbaggeren, zodat het begraven van de eerste zeekabel medio mei van start kan gaan. Deze kabel wordt vanaf zee in de lege mantelbuis onder de duinen door ingetrokken naar het werkterrein in het Beeldenpark.

Informatiepunt TenneT

Naast het werkterrein op het strand plaatst TenneT voor het publiek een tijdelijk informatiepunt. “Hiermee bieden we vanaf 14 maart geïnteresseerden dagelijks de kans het verhaal achter dit baanbrekende project te leren kennen. Bovenop de blauwe infocontainer is een uitkijkpunt gerealiseerd waarmee je als bezoekers een perfect uitzicht hebt over de werkzaamheden. Iedereen is te zijner tijd dan ook van harte welkom om even te komen buurten”, aldus Koenders. (Video van infocontainer in wording: https://vimeo.com/913237857/e2b57821c2?share=copy)