TenneT gunt NRG aanleg landkabels voor ‘wind op zee’

Actueel 13-05-2022
TenneT gunt NRG aanleg landkabels voor ‘wind op zee’

Aannemerscombinatie NRG (Denys, Alsema en Van Vulpen) gaat voor TenneT de koppeling tussen de zeekabels voor het windpark Hollandse Kust (west Beta) en het transformatorstation in Wijk aan Zee realiseren. Hiervoor legt NRG vanaf het strand van Velsen op een traject van 2,5 kilometer elektriciteitskabels in de bodem. Dit gebeurt via ondergrondse gestuurde boringen, zoals deze ook voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) zijn toegepast.
TenneT gunt NRG aanleg landkabels voor ‘wind op zee’

Met de gunning van deze opdracht krijgt de succesvolle samenwerking tussen TenneT en de aannemerscombinatie voor de aansluiting van de windparken op zee in de regio IJmond een vervolg. Momenteel voert NRG vanuit Velsen de laatste boringen uit waarmee de kabelverbinding voor de drie windparken tussen het transformatorstation in Wijk aan Zee en het hoogspanningsstation langs de snelweg A9 in Beverwijk wordt voltooid.
Net als voor de aanlanding van de zeekabels voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) bij Heemskerk/Wijk aan Zee wordt er te zijner tijd een verhoogd werkterrein op het strand van Velsen opgericht. Dit is nodig voor de boringen onder de duinen door. Aangezien het in dit geval niet om vier maar om twee zeekabels gaat, wordt het tijdelijke ‘zandkasteel’ in Velsen maar half zo groot. Hiervoor hopen TenneT en NRG de benodigde 20.000 kuub zand te mogen winnen bij Zuiderbad.

Toestemming TenneT

Voor de verbinding worden drie (keer twee) ondergrondse boringen uitgevoerd van ongeveer een kilometer lengte. Daarvoor zal NRG vier werkterreinen inrichten. De eerste boringen lopen van het strand in Velsen onder de duinen door naar het Beeldenpark Een Zee van Staal. Van daaruit volgt de ondergrondse verbinding naar het terrein van Tata Steel en de laatste serie boringen komt uit bij het transformatorstation dat TenneT aan de Zeestraat in Wijk aan Zee momenteel laat bouwen.
De verwachting is dat de werkzaamheden ergens in het najaar van 2023 van start gaan. Dit is echter afhankelijk van een lopende beroepsprocedure bij de Raad van State. Daarvoor vindt op 7 juli de zitting plaats, waarna komend najaar een uitspraak wordt verwacht. Om geen kostbare tijd te verliezen bij het aansluiten van windenergie op zee, heeft TenneT toestemming gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om dit projectonderdeel alvast te gunnen.

Werkplannen

Daarmee kan NRG alvast aan de slag met de detailengineering en het opstellen van de werkplannen. Hiervoor kan de aannemer dankbaar teruggrijpen op de kennis en ervaringen uit het afgelopen jaar. “We kennen het gebied en de mensen goed, beschikken over de benodigde kennis en het juiste materieel en hebben ervaring met technieken die zich in het afgelopen jaar hebben bewezen”, aldus projectmanager Mark de Bruijn namens NRG. “Met de uitvoering voor (west Beta) kunnen we voortbouwen op de goede relaties met de betrokken partijen in het gebied.”
Ook TenneT is blij met de voortzetting van de samenwerking. Dick Vergoes Houwens, projectleider Landkabel namens de netbeheerder: “Bij de eerdere serie boringen onder de duinen door heeft het team van NRG uitstekend werk verricht. Hierbij gaat het om uniek en specialistisch werk dat om uiterste zorgvuldigheid vraagt. Ondanks diverse wijzigingen in de planning, heeft NRG dit dankzij hun flexibiliteit en inzet uitstekend gedaan en alles is met oog en oor voor de omgeving keurig binnen de strakke planning uitgevoerd.”