Korte lijn tussen overheden bij lozingen Tiel

Actueel 23-01-2020
Korte lijn tussen overheden bij lozingen Tiel

Soms komt er iets in het riool dat daar niet hoort: een lozing door een bedrijf of persoon kan leiden tot schade aan het riool, de rioolwaterzuiveringsinstallatie of vervuiling van oppervlaktewater. In Tiel maakten gemeente, omgevingsdienst en waterschap nieuwe afspraken die de aanpak van ongewenste lozingen moet verbeteren.
Korte lijn tussen overheden bij lozingen Tiel

Gemeente Tiel, Omgevingsdienst Rivierenland en Waterschap Rivierenland ondertekenden afgelopen week nieuwe werkafspraken. Over het uitwisselen van informatie, over toezicht en handhaving en over de aanpak bij calamiteiten. Lozingen kunnen leiden tot schade aan riolen en afvalwaterzuiveringsinstallaties, maar ook tot vervuiling van de omgeving. Uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt, ook daarin trekken de drie overheidsinstanties samen op.
De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door Bas Willemsen (gemeente Tiel), Martin Groeneveld (Omgevingsdienst Rivierenland) en Marion Wierda (Waterschap Rivierenland).