Nederlandse terpen beschermen bewoners in Bangladesh

Nederlandse terpen beschermen bewoners in Bangladesh

AFAS Foundation en Friendship slaan hun handen ineen om Bangladesh een duurzame oplossing te bieden tegen overstromingen als gevolg van de wereldwijde klimaatverandering.

Nederlandse terpen beschermen bewoners in Bangladesh

Vandaag is het precies twee jaar geleden dat Limburg, België en Luxemburg te maken kregen met overstromingen door extreem veel regen. In het zuiden van Nederland moesten mensen hun huis verlaten en gingen de overstromingen gepaard met grote financiële schade. Bij onze zuiderburen verloren ruim 200 mensen het leven in het water. Deze gebeurtenissen kunnen niet meer worden afgedaan als een incident. Dit is een toekomst waar alle landen zich op moeten voorbereiden. In Bangladesh is hulp hard nodig, want ook de bevolking daar krijgt vaker en heviger te maken met regenval, overstromingen en cyclonen. De eilandbewoners verhuizen daar gemiddeld meer dan 10 keer in hun leven. Vandaag is hier een eerste stap in gezet. In het midden van Chars (eilanden) is de eerste terp in samenwerking met AFAS Foundation voltooid. Deze eeuwenoude techniek is oorspronkelijk in Nederland ontwikkeld. Met de bouw van uiteindelijk vier nieuwe terpen en de renovatie van twee bestaande terpen wordt aan duizenden mensen een veilige plek geboden tijdens overstromingen.

Het hoger opzoeken om te ontkomen aan stijgend water is een natuurlijke reactie van mensen, zo ook in Bangladesh. De laatste terp is tientallen jaren geleden gebouwd. Tijdens de laatste klimaattop in Sharm El Sheikh is afgesproken dat er volop ingezet moet worden op schadeverlies voor ontwikkelingslanden. Met de huidige klimaatverandering is het juist nu van groot belang om huidige terpen te renoveren en nieuwe terpen bij te bouwen. De terpen voorkomen miljoenen euro aan schadeverlies.

Ontwikkeling van terpen

Met behulp van samenwerking met gerenommeerde instellingen, zoals Universiteit Leuven, is de ontwikkeling van de terp verbeterd. De terpen zijn voorzien van faciliteiten zoals scholen, een gemeenschapscentrum, een zoetwatervijver als bron van drinkwater en toegewezen ruimte voor visteelt en andere economische activiteiten. Honderden zeer arme families kunnen permanent op de terpen wonen. Een waarschuwingssysteem zorgt ervoor dat de lokale gemeenschappen zich vroegtijdig kunnen voorbereiden op aankomende overstromingen.

Het verhaal van Hasnara

De overstroming van 2019 heeft een ravage aangericht in het leven van de bevolking van Noord-Bangladesh. De eilandengroep in Noord-Bangladesh is onderhevig aan erosie en uiterst kwetsbaar voor overstromingen. Elk jaar gaan enkele eilanden voor altijd verloren in de rivier. De bewoners van deze eilanden moeten leven met de mogelijkheid dat zij alles wat zij bezitten kunnen verliezen aan het water.

Zo ook Hasnara. Moeder van een, op het moment van de overstroming, zoontje van slechts 28 dagen oud. Toen het water kwam, was Hasnara overweldigd en bang. Hun huis was overstroomd en het merendeel van hun bezittingen stond onder water. Hasnara durfde met haar baby van 28 dagen oud niet in het woeste water te zwemmen om het huis te ontvluchten. De leden van het rampenbeheerscomité van Friendship hebben samen met vrijwilligers de mensen die zichzelf niet op tijd in veiligheid konden brengen geholpen. Zij hebben inwoners en hun bezittingen naar de terpen gebracht. Net als Hasnara. Eenmaal aangekomen bij de terp voelden ze zich veilig en hadden ze toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Hun waardevolle bezittingen waren hier beschermd tegen het water. Maar bovenal hoefde Hasnara niet meer te vrezen voor haar leven en dat van haar kinderen.

Klimaatverandering

Klimaatverandering raakt ieder gebied in de wereld op een andere manier. Bangladesh kent net als Nederland een lange historie van overstromingen. Ongeveer 6 miljoen inwoners hebben hier een gedwongen nomade bestaan aangezien hun land en bezittingen regelmatig door overstromingen worden verwoest. Daarom is de bouw van de terpen zeer noodzakelijk.

Betteke de Gaay Fortman, directeur Friendship Nederland: “Samen met AFAS Foundation zetten we ons in voor de realisatie van vier terpen in Bangladesh die dienen als een veilige haven voor kwetsbare gemeenschappen. We maken gebruik van innovatieve technieken gecombineerd met lokale kennis om ervoor te zorgen dat deze terpen niet alleen weerstand kunnen bieden aan het water, maar ook een duurzame toekomst bevorderen. Daarom zijn we trots dat we vandaag de bouw van de eerste terp in Bangladesh hebben voltooid. Dit is een belangrijke stap in het bieden van een veilige, droge toekomst voor de inwoners van Bangladesh.”

Gerben Eversdijk, directeur van AFAS Foundation: “Afgelopen maand hebben we Runa Khan, oprichter Friendship Bangladesh, ontmoet in Nederland. Er staat een zeer professionele en inspirerende organisatie in Bangladesh die een enorme strategische positie inneemt. Bangladesh is in het verleden geteisterd door veel problematieken, waaronder het klimaat. Hierdoor is de nood hoog om te investeren in innovatieve en duurzame oplossingen tegen overstromingen. Wij zijn er dan ook trots op dat AFAS Foundation dit cruciale project in Bangladesh kan ondersteunen. Naast de bouw van de terpen worden er ook trainingen gegeven zoals bijvoorbeeld over klimaatbestendige landbouw, bijenteelt, installatie en onderhoud van zonnepanelen en handwerk. Zo creëren we samen impact en bouwen we aan een wereld waarin iedereen een toekomst heeft, hoe moeilijk de omstandigheden waarin mensen leven ook zijn.”