Emissietool TNO helpt uitstoot bouwprojecten te verlagen

Wegenbouw 02-04
(Afbeelding: TNO)
(Afbeelding: TNO)

Een nieuwe rekentool van TNO moet inzicht bieden in de CO2-, NOx- (stikstof) en fijnstofuitstoot van wegtransport en bouwmachines bij bouwprojecten. Deze zogenoemde ‘Bouwemissietool’ kan ook het potentiële effect van verschillende maatregelen voor emissiereductie weergeven, zoals het toepassen van industriële bouwmethoden voor woningbouw, logistieke maatregelen en de inzet van schonere en nul-emissie voertuigen en bouwmachines.

(Afbeelding: TNO)
(Afbeelding: TNO)

De tool is door TNO ontwikkeld binnen het kennis- en innovatieprogramma Emissieloos Bouwen, in opdracht van het ministerie van BZK. Het moet de bouwsector een hulpmiddel bieden om onderbouwde beslissingen te nemen over het toepassen van maatregelen die de uitstoot verminderen, bijvoorbeeld in het kader van het verkrijgen van een natuurvergunning.

Tool kijkt naar gehele bouwketen

Tot nu waren er nauwelijks eenduidige en betrouwbare rekenmethodes voor emissies die vrijkomen bij het bouwproces. Wil men echt impact maken, dan moet er gekeken worden naar de hele keten: van productie en logistiek tot en met de bouwplaats. De Bouwemissietool is daar volgens TNO een belangrijke aanzet toe.

Met de bouwemissietool is het mogelijk tijdens de plannings- of aanbestedingsfase van een individueel bouwproject snel en makkelijk een aantal verschillende varianten door te rekenen op hun geschatte effect op de verschillende emissies. "Op basis van deze tool kun je volledig je eigen situatie doorrekenen en goed onderbouwde beslissingen nemen. Wat betekent het voor mijn uitstoot als ik bijvoorbeeld een dieseltruck vervang door een elektrische vrachtauto?”, vertelt Mario de Rooij, projectmanager Emissieloos Bouwen bij TNO.

Geschikt voor elk type bouw

De tool is voor elk type bouw te gebruiken, al verschillen de functionaliteiten per bouwsector. Voor alle typen bouwsectoren kunnen de emissies op de bouwplaats worden berekend door kenmerken en inzet van de machines en voertuigen in te vullen. Specifiek voor woningbouw-laagbouw (eengezinswoningen) is de tool geavanceerder en kan een emissie-inschatting voor transport worden gedaan op basis van bouwprojectkenmerken. Voor alle typen bouw kan de tool het potentiële effect van het inzetten van schonere of nul-emissie voertuigen en bouwmachines berekenen. Voor woningbouw-laagbouw kan bovendien het potentiële effect van de toepassing van industriële bouwmethoden en de toepassing van een bouwhub worden berekend.

Ontwikkelmogelijkheden

TNO voorziet nog verdere ontwikkelmogelijkheden voor de Bouwemissietool zoals uitbreiding van functionaliteit, toepassingsgebied, koppeling aan andere relevante tools zoals AERIUS, toevoegen GWW-projecten, nauwkeuriger emissiebepaling en -monitoring en analysemogelijkheden. De tool is te raadplegen via https://www.bouwemissies.nl.