Infographic graafschade 2022 beschikbaar

Ondergronds 15-06
Infographic ‘WIBON en schade door graven’, die een beeld geeft op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau geeft, en nationale cijfers voor de riolering. (Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
Infographic ‘WIBON en schade door graven’, die een beeld geeft op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau geeft, en nationale cijfers voor de riolering. (Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bracht vorige week het overzicht uit van graafmeldingen en graafschades in 2022. Bij 1 op de 18 (5,58 procent) graafmeldingen ontstaat schade, het ging bij 47 duizend keer mis op 8 miljoen graafmeldingen. Bij 9 procent van de rioleringswerkzaamheden ontstaat schade.

Infographic ‘WIBON en schade door graven’, die een beeld geeft op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau geeft, en nationale cijfers voor de riolering. (Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
Infographic ‘WIBON en schade door graven’, die een beeld geeft op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau geeft, en nationale cijfers voor de riolering. (Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

De Rijksdienst Digitale Infrastructuur (voorheen Autoriteit Telecom) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat rapporteert elk jaar de aantallen graafmeldingen en graafschades. Die cijfers worden verzameld via de landelijke KLIC/WIBON-voorziening. Vorig jaar was sprake van 46.799 gemelde schades in Nederland, dat is 5,58 procent (1 op 18) van het totale aantal van 8 miljoen graafmeldingen. Dat is een kleine daling van het relatieve aantal graafschades ten opzichte van 2021. De directe herstelkosten van deze schades bedroegen afgelopen jaar 38,4 miljoen euro.

Graafschade aan de riolering

Er zijn in 2022 100 gevallen van schade aan vrijverval riolering gemeld met een gemiddelde direct schadepost van 3.435 euro. Daarnaast waren er ook 61 graafschades aan riolering onder druk, met directe herstelkosten van 9.464 euro per incident.

Graafmeldingen bij rioleringswerk

Er waren 64.795 graafmeldingen in verband met rioleringswerkzaamheden. Daarbij traden 5.881 situaties van graafschade op. Daarmee vormen rioleringswerkzaamheden 9,08 procent van het totaal aantal graafmeldingen waarbij graafschades ontstaan. Dat aantal is relatief hoog vanwege de gemiddelde diepe en centrale ligging van de riolering en de grote sleuven als gevolg daarvan. Zorgvuldig graven op basis van goede data, volgens CROW 500 blijft dus een belangrijk aandachtspunt, ook voor opdrachtgevers.

Bekijk de volledige RDI infographic WIBON en schade door graven met ook de uitsplitsing per regio.