Proef met houtsnippers voor minder stikstof in sloten

Helpen houtsnippers om onze sloten schoner te maken? Over die vraag buigt waterschap Aa en Maas zich momenteel. Ze zijn een proef gestart in Westerbeek om te kijken of houtsnippers drainagewater kunnen zuiveren van stikstof.

De bioreactor met houtsnippers.

Drainage is het afvoeren van overtollig grondwater uit de bodem. Dat wordt veel gedaan in de landbouw. Na de teelt van gewassen blijven er mineralen over in de grond, omdat planten niet alles opnemen. Deze mineralen spoelen met het grondwater naar de sloot. Een teveel aan mineralen – zoals stikstof – is niet goed voor de kwaliteit van het water. Terwijl het waterschap die juist wil en ook moet verbeteren. Te veel stikstof zorgt voor blauwalg en de overmatige groei van planten en kroos.

Wat doen de houtsnippers?

In de proef loopt het grondwater eerst via een zogeheten bioreactor met houtsnippers. Dat kun je zien als een groot filter. Bacteriën die in de houtsnippers leven, zetten de stikstof dan om in stikstofgas (N2). Dit proces heet ‘denitrificatie’. Onze lucht bestaat voor 78 procent uit stikstofgas. Het is dan ook niet schadelijk en zorgt ook niet voor het neerslaan van stikstof op natuurgebieden, zoals bij andere vormen van stikstof.

In het buitenland is er al met houtsnippers geëxperimenteerd. In Denemarken en de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Daar bevatte het uitspoelend grondwater 20 tot 40 procent minder stikstof. Wat het hier oplevert, houdt het waterschap tijdens de proef goed in de gaten. Ze meten met sensoren hoe het water er aan het begin uitziet en hoe het uiteindelijk verder wordt afgevoerd. De eerste resultaten verwachten ze in het voorjaar van 2024.

Betrokken partijen

De proef doen het waterschap samen met onderzoeksinstituten Wageningen University & Research, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), KWR Watercycle Research Institute en Deltares. Ook zijn Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincies Noord-Brabant en Flevoland en waterschap Zuiderzeeland betrokken.